§ 1 Обхват & доставчик на услугите
Този онлайн магазин се ръководи от:
Глоуинг ай медия ООД
ул. Илинден 58
5137 Горна Оряховица, Драганово
МОЛ: Яна Шмит
Посочената фирма е производител на предлаганите продукти, доколкото не е посочено друго.

§ 2 Сключване на договор
Договорът за покупко-продажба между търговец и клиент се сключва в момента, в който се заяви поръчка в онлайн магазина. Поръчката се счита за приключена с изпращането на имейл за потвърждение за приемане. Договорът за покупко-продажба може да се извърши и по телефона.
Купувачът трябва да е дееспособен и да има право самостоятелно да сключва договори за покупко-продажби.

Поръчки на лица под 14 години се обработват само със съгласието на родител или настойник. За умишлено предоставяне на неверни данни, например за възраст се докладва на компетентните органи. Освен това поръчващият респ. неговият законен представител носи отговорност за евентуални претърпени щети на собственика на сайта.

§ 3 Индивидуално създадени продукти
За индивидуално създадени продукти се считат тези, които се произвеждат по данни на потребителя (напр. снимки, лични текстове и имена)
Индивидуално създадените продукти не могат да бъдат заменяни, както и не е възможен преглед при куриер преди плащане. Избор на цвят на продукта не се счита за индивидуална поръчка, в случай че цветът е посочен на сайта в описанието на продукта.

Ние не създаваме продукти, които могат да бъдат използвани за извършване на престъпление, за подстрекаване към извършването на такива или за фалшифициране на марки и документи. Също така не произвеждаме отличителни знаци на съществуващи или закрити политически организации или пропагандни материали.

§ 4 Защита на личните данни
Ние използваме предоставените данни единствено за осъществяване на поръчката.
Клиентите имат възможност да се регистрират на тази платформа, за да се улеснят при следващи поръчки. В този случай в системата ще бъдат запазени необходимите данни.
В случай че потребителят се е записал за информационен бюлетин, или е избрал това по време на своята регистрация, собственикът на сайта има право да влиза в контакт с потребителя във връзка с маркетингови кампании.

В случай че потребителят не желае да вписва личните си данни, може да поръча по телефона, като посочи име, телефон и адрес за доставка.
В нашия офис в град Горна Оряховица може да се направи поръчка без посочване на горните данни.
Допълнителна информация ще откриете в нашата декларация за защита на личните данни.

§ 5 Право на отказ на потребителя
Всички неиндивидуални продукти могат да бъдат върнати в рамките на законовия срок за отказ с възстановяване на разходите. Продуктът трябва да бъде върнат в неупотребявано и неповредено състояние и да бъде годен за повторна продажба.
Индивидуални продукти не се подменят или връщат.Куриерските разходи за връщането на продукта са за сметка на купувача.

§ 6 Доставка
Предлаганите в този онлайн магазин продукти се изпращат само в границите на Република България. Моля, посочете данните за доставка по имейл или телефон.
Всички неиндивидуални продукти са готови до 2 работни дни след постъпването на поръчката (или след постъпване на сумата по банков път) и се предават на куриера.

Не носим отговорност за забавяне от страна на куриера, както и за грешки при доставяне, възникнали от неверни данни на потребителя.

§ 7 Заплащане, дължимост, запазване на собственост
Продажната цена се дължи след доставка.
В момента предлагаме наложен платеж и банков превод като методи за плащане. В случай че клиентът избере “банков превод” като метод за плащане, продуктът се изпраща след постъпването на сумата.

Всички продукти остават наша собственост до пълното им заплащане.

§ 8 Гаранция
Снимките могат да се разминават до някаква степен с доставените продукти.
В случай че продуктът има дефекти, ще се погрижим в кратък срок да го поправим или сменим. Мястото на изпълнение на корекциите е нашият офис. В случай че, желаната от Вас поправка е свързана с неоправдани разходи, имаме право да я изпълним по друг начин. Разходите за поправката или новата изработка се поемат от продавача. В случай на неспазен срок за поправка или замяна, имате право да се оттеглите от договора или да получите намаляване на цената.
Претенции във връзка с дефекти загубват давност 6 месеца след доставката на продукта.

§ 9 Обезщетение
Обезщетенията за нарушение на някое от задълженията по договора се извършват според законовите разпоредби. Да се обърне внимание на указанията в опаковката или приложенията. Не се носи отговорност при употреба не по предназначение или друг вид неправилна употреба.
Обменът на данни не винаги може да протече безпогрешно и непрекъснато. В този смисъл не носим отговорност за проблеми с достъпа до сайта и предлаганите в него услуги.

§ 10 Отговорност, употреба, вандализъм
Не носим отговорност за щети по нашите продукти поради неправилна употреба. Също така не носим отговорност за вреди на хора и животни, възникнали от нанасяне или използване на нашите продукти.

Нашите продукти не са предназначени за прилагане върху хора или животни, освен ако не са разпечатани на текстил!

Нашите продукти не са подходящи за деца под 3 години.
Купувачът се задължава да поставя произведените от нас продукти върху своя собственост или върху такава на трети лица след изразено съгласие от тяхна страна. Разходи за щети или почистване, възникнали от неправомерно поставяне на наши продукти ще бъдат насочвани към купувача.Освен това си запазваме правото да предоставим данните на нарушителя на компетентните органи. Възникналите разходи се насочват към купувача.

§ 11 Друго
Европейска платформа за решаване на спорове: От 15февруари 2016 г. Европейската комисия е създала платформа за извънсъдебно решаване на спорове. Това дава възможност на потребителите да решават извънсъдебно своите спорове във връзка с онлайн поръчки. Платмормата може да бъде открита на този линк http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Талони за отстъпки или подаръци не могат да бъдат осребрявани.

Тези общи условия могат да бъдат допълвани във всеки момент, като за промяната ще се съобщи на нашия сайт.